Als je een huurwoning hebt die slecht geïsoleerd is, kan je een extra hoge premie voor dakisolatie aanvragen. De huurder en verhuurder zullen dan begeleiding krijgen van een projectpromotor. Deze ondersteunt hen om de werken vlot te laten verlopen, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering ervan.

Kom jij in aanmerking voor de huur- en isolatiepremie?

Om te weten of iemand recht heeft op deze premie voor dakisolatie, zal er vooral gekeken worden naar de huurder van de woning. De bewoners van het huis moeten aan minstens één van deze voorwaarden voldoen:
  • Beschermde afnemer. Dat wil zeggen dat hij of zij recht heeft op een sociaal tarief voor water en/of gas en elektriciteit.
  • De huurder maakt gebruik van de prepaidfunctie bij Fluvius.
  • Het ziekenfonds geeft een verhoogde tegemoetkoming.
  • De huurder zit in schuldbemiddeling.
  • De huurder krijgt hulp van het OCMW voor energiefacturen die niet betaald zijn.
  • De huurder werd verzocht gas en elektriciteit af te sluiten bij de Lokale Adviescommissie.
  • De huurovereenkomst loopt minstens één jaar en heeft een maximale huurprijs. In 2023 bedraagt deze 614,56 euro, in sommige steden en gemeenten bedraagt deze 664,56 euro.
  • Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de wettelijk samenwonende huurders bedraagt maximum 37.030 euro. Indien er een persoon ten laste staat in de woning, mag er per persoon 1.930 euro bij het bedrag opgeteld worden.
 Indien de huurder voldoet aan één van deze bovenstaande voorwaarden, wordt er verwacht van de verhuurder dat hij of zij het huurcontract niet vroeger opzegt en dat de huurprijs niet hoger wordt. Daarnaast moet de verhuurder de rest van de kosten op zich nemen, indien de premie niet de volledige kosten dekt.

Hoeveel bedraagt de huur- en isolatiepremie?

De projectpromotor krijgt een premie van 25 euro per m² en voor elk dossier krijgt hij er nog eens 200 euro bij.

Huur- en isolatiepremie aanvragen

Als je een huur- en isolatiepremie wil aanvragen, moet je contact opnemen met een projectpromotor in de buurt. Die zal dan een gesprek inplannen met zowel de huurder als de verhuurder om tot een akkoord te komen en verdere plannen te maken. Na de uitvoering van de werken, door aannemers, zal de projectpromotor een verslag opstellen en indienen bij Fluvius, waarna de premie wordt uitbetaald.
Wil je al even je dak laten isoleren, en hebben de premies voor dakisolatie van de Vlaamse overheid je kunnen overtuigen? Neem dan contact op met IsoConsult, of vraag vrijblijvend een offerte aan. Meer weten over premies voor dakisolatie voor woningeigenaars? Je leest het hier.
Disclaimer: IsoConsult (GroupConsult) is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de aangeboden informatie. Raadpleeg steeds de website van de verstrekker van de premie voor de volledige premievoorwaarden. Heb je een fout opgemerkt? Laat het ons weten op: info@isoconsult.be